Tänk att mer än 90% av oss ger nyårslöften, men att mindre än 10% håller sina löften… Kan det hänga samman med att våra motiv till att ge löftet är bättre och starkare än vår motivation att faktiskt göra det vi sagt?

Kort och gott kan man säga att detta handlar mer om energi, beslutsamhet och viljestyrka än om intelligens. Något som gör detta än mer märkligt är att vi alla dagar i veckan väljer någon som gör det dom sagt framför sådana som snackar utan att göra. Mycket snack och lite verkstad är sällan något som attraherar någon, mer än möjligen ett första positivt påhejande som snabbt byts mot besvikelse (och ibland irritation) när vi förstår att det bara blev snack.

Betänk att vi faktiskt ganska ofta lyckas vara den där som bara snackar inför oss själva, och att vi då inte kan välja bort personen. Vi lyckas ofta inte ens bli irriterade eller besvikna, utan snarare hittar vi en hel rad med goda skäl till varför vi inte lyckats med det vi föresatt oss att lyckas med.

Att lyckas bli och förbli motiverad handlar inte om att läsa visdomsord i en blogg, att vara självkritisk eller att tro på att man ska lyckas. Det handlar egentligen om något så enkelt som att VERKLIGEN bestämma sig, att inte bygga upp förväntningar om att flytta berg och att respektera sig själv i att det ibland måste få ta tid att skapa förändringar.

En metod vi som Finanical Life Planners valt att använda består av fem steg:

 1. Viktigt

  Först handlar det om att det man vill uppnå är viktigt, riktigt ordentligt viktigt.
  Att det betyder något på riktigt och att önskan om att lyckas minst är en åtta på en tiogradig skala. Först när det man föresätter sig att göra är verkligen viktigt blir det meningsfyllt för oss att faktiskt göra det, utan mening inga resultat

 2. Engagemang

  Därefter handlar det om att man är villig att satsa den kraft, energi och engagemang som krävs. Om man är beredd att verkligen satsa på det man föresätter sig att göra blir resultatet bättre än om man inte är riktigt säker. Om man är beredd att satsa kraft och energi motsvarande en åtta på en tiogradig skala är man sannolikt beredd att betala priset för att få känna framgång.

 3. SMARTA mål.

  När man sätter mål så bör de vara SMARTA:
  Specifikt. Målet ska vara tydligt och möjligt att skriva ned och vara förståeligt för i princip vem som helst.
  Mätbart. Målet som sätts ska vara mätbart, helst både i ett kort perspektiv (delmål) och i ett långt perspektiv (slutmål)
  Accepterat. Målet ska vara relevant för dig, att du vill uppnå det
  Realistiskt: Målet ska vara realistiskt, dvs uppnåeligt för dig
  Tidsbundet. Målet ska vara tidsbundet

 4. Dela med dig

  Om du delar med dig av vad du bestämt dig för att göra, infinner sig en större känsla av ansvar. i alla fall om den du delar med dig till faktiskt frågar dig om hur det går.
  Delaktighet av andra skapar både positiv och negativ stress, positivt är att faktiskt kunna berätta om sina framgångar, lite jobbigare blir det om man inte engagerat sig tillräckligt mycket.

 5. Belöningar

  Belöna dig för varje framsteg du gör! Se till att skapa ett positivt klimat i det du föresatt dig att göra, och ge dig själv en klapp på axeln. En positiv grundsyn ger dig mer energi, och skapar tro på att du kommer lyckas!

Dessa fem olika steg syftar till att ta hand om de några av de delar motivation egentligen består av:

 • Personlig drivkraft (att lyckas, önskan om förbättring eller att möta vissa krav)
 • Engagemang (önskan om att nå personliga mål/önskningar)
 • Initiativkraft (förmågan att agera när det behövs)
 • Optimism (förmågan att fortsätta anstränga sig när man möter hinder)

Jag tänker på alla de gånger då jag inte lyckats nå mål jag satt upp för mig själv, jag till och med tänker på min inre ovilja att ens använda ordet ”mål”. För mig personligen har bara ordet ”mål” gett mig negativa vibbar, och det var först när jag insåg att ”mål” egentligen inte är något annat än resultat som jag faktiskt började kunna förhålla mig till ”mål”.

Som de flesta andra har jag tampats med frågor jag haft en önskan om att ta hand om. Så snart jag kommit igång med att försöka skapa mina resultat har det allt som oftast kommit något emellan, det kan t ex vara ”Hade lite för mycket på jobbet idag, så ikväll orkar jag inte sticka ut på min joggingrunda” eller ”Jag vet att jag borde kolla så vi inte betalar för höga räntor på våra lån”. Allt som oftast följs försvaret upp med ”men jag ska fixa det imorgon”, eller att man söker en genväg till att lösa sitt problem.

Med mina mest självkritiska glasögon på näsan, och med insikten om att ingen annan hör vad jag säger till mig själv kan jag förhålla mig till HUR jag skapat goda eller dåliga odds för att uppnå resultatet jag vill uppnå.
Faktum är att jag i 100% av alla misslyckade fall kan se att jag brustit i någon av de fem ovanstående delarna.

Som den irrationella varelse människan är kan jag också förklara för mig själv att dessa fem steg är onödiga, eftersom jag kan ge massor av exempel på när jag lyckats utan de fem stegen… kanske handlar det om en rädsla för arbetet, eller en rädsla för att lyckas… Vem vet?

Med allt detta sagt är min önskan att du ger dig själv tid att reflektera över dig själv och ditt beteende när du ska ta i viktiga ekonomiska frågor där resultaten kommer ge dig stora fördelar.

Den personliga ekonomin rullar på för de allra flesta, och man upplever ofta att ”det skulle nog va bra att göra det ena eller det andra, men det funkar ju ändå”. Betänk att pengar och ekonomi fungerar precis som bra som du de förutsättningar du gett pengarna.

Att lyssna på skrämselpropaganda om dålig pension, handlar om säljargument för en produkt emedan en god personlig ekonomi handlar om att skapa förutsättningar till ett ännu bättre liv!

Att verkligen ta tag i sin personliga ekonomis alla delar är, för många, nästan som att bestiga Mount Everest utan att egentligen veta om det är molnfritt när man kommer upp… Hur kommer utsikten bli?

Att verkligen ge sig själv chansen till en god personlig ekonomi handlar istället om att ta en sak i sänder, och verkligen se till att det man föresatt sig att göra blir gjort. Detta oavsett om det finns tusenlappar eller enkronor att tjäna, oavsett om framgångens sötma kommer direkt eller först om 20 år.

Av Tomas Blom

Share This