I syfte att jämna ut inkomstskillnader inom familjen är det möjligt att överföra premiepensionen till sin partner. Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att föra över dina kommande avsättningar till premiepension, till din maka, make eller registrerade partner.

Att föra över premiepensionen kan vara ett sätt att kompensera för att den ena parten kommer få ett inkomstbortfall som påverkar försörjningen senare i livet. Det kan också vara så att den ena parten redan har stora intjänade pensioner och vill hjälpa den andre att öka sin pension. Det kan till exempel handla om att den ena partnern har varit hemma mer med barnen och därmed hamnat på efterkälken när det gäller inkomst i allmänhet och pension i synnerhet.

Hur funkar det då?

Du behöver anmäla överföring av premiepensionsrätt i god tid, så den finns hos pensionsmyndigheten senast den 30 april det år överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter sedan tills vidare eller under de år du valt att den ska gälla. Du kan bara föra över pensionsrätter som du tjänar in under äktenskapet eller partnerskapet. Du måste föra över hela den årliga pensionsrätten för premiepension. Pensionsrätter som du redan tjänat in kan du inte föra över, du kan bara föra över pensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföring och åren därefter. Tänk också på att du inte kan ångra en överföring. Pengar du har fört över kan du alltså inte få tillbaka. Överföringen görs i december varje år då nya pensionsrätter delas ut på ditt premiepensionskonto.

Bra att veta!

Det finns en kostnad för att överföra sin pensionsrätt. Det årliga maxbelopp på ca 12 000 kr som kan sättas av under 2019 kostar 6 % i avgift vilket innebär en kostnad på 725 kr som dras från den överförda premiepensionen.

Bakgrunden till den kostnaden är att den som tar emot överförd pensionsrätt (oftast en kvinna) förväntas leva längre än den som ger. Men avgiften ses över eftersom differensen mellan en kvinnas och en mans livslängd blir mindre och mindre.

En bit på väg…

Trots att många känner till möjligheten att överföra pensionsrätt till sin partner, är det få som nyttjar den. En del tänker nog att det är en relativt liten del och att den saknar betydelse. Men vi menar att många bäckar så leder åt rätt håll. Har man därför stora skillnader i inkomst så kan detta leda till två fördelar. Dels kan ekonomin och självständigheten tryggas något hos den parten som tjänat mindre. Det kan också leda till gemensamt lägre skattetryck om den ena parten ligger över gränsen för statlig skatt.

Av Joakim Dahlén

Share This